Sette opp HTTPS/SSL

Med HTTPS krypteres trafikken mellom nettstedet og de besøkende. Dette gjør at besøkende blir beskyttet fra avlytting og såkalte”man-in-the-middle”-angrep. HTTPS er en forutsetning for å tilby netthandel eller tjenester som krever innlogging på en trygg måte.

Skaffe SSL-sertifikat

For at ditt nettsted skal kunne beskyttes med HTTPS må du ha et SSL-sertifikat. Telenors webhotell støtter for tiden følgende tilbydere av SSL-sertifikater:

Ta kontakt med support dersom du ønsker å bruke en annen leverandør.

Installere SSL-sertifikat

Webhotellet må ha sertifikatet i form av en .pfx-fil. Fra din sertifikattilbyder får du typisk en .crt og en .key-fil, for å gjøre om disse til en .pfx-fil kan du følge guiden du finner her. Når du blir spurt om å legge inn et passord, velg bare “passord”. Dette er for at Webhotellet skal kunne låse opp .pfx-filen og installere sertifikatet. Det er viktig at filen får navn på denne formen: dittdomene.no.pfx

Last deretter opp .pfx-filen til /data-katalogen på ditt filområde på webhotellet. Sertifikatet vil nå automatisk bli installert for ditt domene, dette kan ta opptil en time.

 

En tjeneste fra Telenor Norge AS