Slette website

For å slette en website trykker du først på Web Sites i Web & Applications-raden i Account Home for å kommer til oversikten over websider. Trykk deretter på navnet til websiten du vil slette for å se på egenskapene til denne websiten. Trykk til slutt på den blå knappen merket Delete nederst på siden.

Hvis du også vil slette det tilhørende domenet til websiten kan du gjøre dette under Domains.

En tjeneste fra Telenor Norge AS