Opprette FTP-bruker

Trykk på “FTP Accounts” i System-raden i Account Home. Trykk deretter på den blå knappen hvor det står “Create FTP Account”. Fyll ut feltene, men merk at brukernavnet ikke kan være over 20 tegn, og kan ikke inneholde krøllalfa (@). Passordet må være mellom 14 og 19 tegn, må inneholde minst én stor bokstav og minst ett ikke-alfanumerisk tegn.

Pass også på at brukeren har riktige lese- og skriverettigheter før du trykket “Save”.

En tjeneste fra Telenor Norge AS