Sette opp statistikk

Statistikk for nettstedet ditt er tilgjengelig dersom du har pakke 2 eller høyere. Før du kan se statistikken, må du opprette en statistikkside. Dette gjør du ved å trykke “Advanced Web Statistics” i Web & Applications-raden i Account Home. Trykk deretter “Add Statistics Site”, velg nettstedet du vil opprette statistikkside for fra nedtrekksmenyen og trykk “Add Site”. Merk at det tar én time før det er mulig logge inn på statistikksiden.

Trykk “View Statistics” for å komme til siden som viser statistikken din. Brukernavnet er på formatet whd\ftpbruker hvor ftpbruker er brukernavnet til ftp-kontoen din. Passordet er det samme som for ftp-brukeren din. Dersom du har flere ftp-brukere kan du bruke alle disse til å logge på statistikksiden, men merk at det tar én time fra en ftp-bruker er opprettet til du kan bruke den til å logge inn på statistikksiden. Statistikksiden bruker cookies for å huske innloggingen, så du trenger sjeldent skrive inn brukernavn og passord for å logge på den.

Statistikksiden oppdateres én gang i døgnet, så dersom du logger på samme dag som statistikksiden ble opprettet vil den ikke inneholde noe statistikk. Besøker du statistikksiden din i dagene etterpå vil du se at den fylles opp med informasjon om besøkene du har hatt på nettstedet ditt. Du vil maksimalt kunne se statistikk for ett år tilbake.

En tjeneste fra Telenor Norge AS